Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Zdeňka Linková

IČ: 74138481

sídlo: Heřmanická 1184/23, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

zápis ve VŘ: živnostenský rejstřík, Úřad městské části Praha 8

 

Jsem poskytovatelem tvorby a úpravy textů, lokalizace webů, workshopů a mentoringu („služby“). Při poskytování služeb a Vaší návštěvě mých webových stránek zpracovávám Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje chráním a nakládám s nimi vždy podle platných právních předpisů. 

 

V mých zásadách zpracování osobních údajů Vám níže vysvětlím:

 • jaké osobní údaje shromažďuji, 
 • proč to dělám, 
 • jak s nimi nakládám,
 • jak a kde je získávám,
 • komu je poskytuji,
 • jaká máte práva.
 

Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud

 • Vám poskytuji své služby,
 • spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si e-maily jiné elektronické zprávy, nebo pokud vyplníte formulář na webu www.zdenkalinka.cz)
 • navštívíte web www.zdenkalinka.cz
 

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

 • plním smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli – poskytuji Vám své služby („smlouva“)
 • komunikujeme spolu, odpovídám na Vaše dotazy („komunikace“)
 • marketingové účely („marketing“)
 • chráním svůj oprávněný zájem („oprávněný zájem“)
 • plním právní povinnosti („právní povinnosti“)
 • navštěvujete mé webové stránky („webové stránky“)
 

Jaké osobní údaje zpracovávám a kdy je zpracovávám?

 • jméno a příjmení – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • e-mail – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • telefon – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • fakturační údaje (IČO, DIČ) – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • adresa – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • datum narození – smlouva, marketing, právní povinnosti
 • číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • url adresa webu – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • přihlašovací přístupy k webu, do aplikací a sociálních sítí – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • další informace, které mi poskytnete – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
 • informace o procházení webu (cookies, IP adresa) – webové stránky, marketing
 

Jak dlouho osobní údaje ukládám?

Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu, která je stanovena v právních předpisech či po nezbytnou dobu vzhledem k účelům jejich zpracování. 

Doba zpracování záleží na důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracovávám:

 • smlouva, objednávka – 10 let od skončení smlouvy
 • komunikace – do okamžiku, než komunikace skončí
 • marketing – dokud mám Váš souhlas
 • oprávněný zájem – to je různé a řídím se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky
 • právní povinnosti – to je různé a řídím se při tom právními předpisy
 

S kým osobní údaje sdílím?

Vaše osobní údaje používám pouze pro výše uvedené účely. Ne vše, však dokážu zvládnout sama. Proto někdy musím v nezbytném rozsahu osobní údaje sdílet s někým, kdo mi s různými technickými věcmi pomáhá.

 • Pro fungování webových stránek využívám službu solidpixels provozovanou společností Breezy s.r.o., IČ: 27733823, sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 163153.
 • Pro provoz e-mailu využívám službu Gmail provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.
 • Pro sledování návštěvnosti webu využívám službu Google Analytics provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.
 • Při poskytování služeb spolupracuji s Alžbětou Eichlerovou, IČ: 17703662, sídlem Bukovany 102, 779 00 Olomouc, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce.
 • Při poskytování služeb spolupracuji s Lenkou Byrtusovou, IČ: 06833390, sídlem U Kotelny 423, 330 21 Líně, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nýřany.
 • Pro ukládání dat na cloudu používám službu Google Cloud provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.
 • Pro vystavování faktur používám službu Vyfakturuj provozovanou společností Redbit s.r.o., IČ: 24197190, sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 187755.
 • Pro online porady s klienty používám službu Google Meet poskytovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.
 • Pro online porady s klienty používám službu Microsoft Teams poskytovanou společností Microsoft Corporation, se sídlem v One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké.
 • Pro sledování průběhu jednotlivých projektů používám službu Asana poskytovanou společností Asana Inc., sídlem 633 Folsom St., San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké.
 • V zákonem stanovených případech jsem povinna některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení, soudům či dalším orgánům veřejné moci.
 

Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?

 • právo na přístup – pokud chcete vědět, zda zpracovávám Vaše osobní údaje, můžete se mě zeptat a získat k nim přístup.
 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – pokud si myslíte, že o Vás zpracovávám nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete mě požádat o jejich opravu a doplnění.
 • právo na výmaz – pokud mě požádáte, smažu osobní údaje, které již nejsou potřebné, jsou protiprávní, nemám důvody pro jejich zpracování nebo již nemám zákonnou povinnost k jejich zpracování.
 • právo na omezení zpracování – pokud mě požádáte o omezení zpracování, tak Vaše osobní údaje znepřístupním, dočasně odstraním nebo uchovám nebo provedu jiné úkony zpracování.
 • právo na přenositelnost – pokud mě požádáte, předám Vaše osobní údaje třetím subjektům. Vaší žádosti nevyhovím, pokud by byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob.
 • právo vznést námitku – pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a já neprokážu závažný oprávněný důvod zpracování, který převažuje nad Vašimi právy a svobodami, musím zpracování bezodkladně ukončit.
 • právo na stížnost – pokud budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.
 

Cookies

Na svých stránkách používám cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají během prohlížení mých webových stránek do Vašeho prohlížeče. Soubory cookies umožňují snadnější využití našich webových stránek a přizpůsobují jejich obsah Vašim preferencím a potřebám.

K užití cookies, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování mých webových stránek, nepotřebuji Váš souhlas. K užití všech ostatních volitelných cookies je nutný Váš souhlas, který udělíte zakliknutím konkrétního druhu cookies. Svůj souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv na mých webových stránkách změnit nebo odvolat.

Na svých stránkách používám tyto cookies:

Nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování našich webových stránek. K jejich užívání nepotřebuji Váš souhlas.

Analytické cookies

Tyto cookies mi umožňují sledovat a porozumět, jak užíváte mé webové stránky.

Marketingové cookies

Tyto cookies mi umožňují efektivnější cílení reklamy a její personalizaci podle Vašich preferencí. Tyto textové soubory usnadňují fungování mých webových stránek a pomáhají vyhodnocovat chování jejich návštěvníků.

 

Co ještě potřebujete vědět?

Pokud máte ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište mi na e-mail zdenka@zdenkalinka.cz.

 

Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

 

V Praze dne 1. 7. 2023.

 

Zdeňka Linková