Zásady zpracování
osobních údajů

Správce osobních údajů:

Zdeňka Linková

IČ: 74138481

sídlo: Heřmanická 1184/23, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

zápis ve VŘ: živnostenský rejstřík, Úřad městské části Praha 8

Jsem poskytovatelem tvorby a úpravy textů, lokalizace webů, workshopů a mentoringu („služby“). Při poskytování služeb a Vaší návštěvě mých webových stránek zpracovávám Vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje chráním a nakládám s nimi vždy podle platných právních předpisů. 

V mých zásadách zpracování osobních údajů Vám níže vysvětlím:

 • jaké osobní údaje shromažďuji, 

 • proč to dělám, 

 • jak s nimi nakládám,

 • jak a kde je získávám,

 • komu je poskytuji,

 • jaká máte práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud

 • Vám poskytuji své služby,

 • spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si e-maily jiné elektronické zprávy, nebo pokud vyplníte formulář na webu www.zdenkalinka.cz)

 • navštívíte web www.zdenkalinka.cz

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?

 • plním smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli – poskytuji Vám své služby („smlouva“)

 • komunikujeme spolu, odpovídám na Vaše dotazy („komunikace“)

 • marketingové účely („marketing“)

 • chráním svůj oprávněný zájem („oprávněný zájem“)

 • plním právní povinnosti („právní povinnosti“)

 • navštěvujete mé webové stránky („webové stránky“)

Jaké osobní údaje zpracovávám a kdy je zpracovávám?

 • jméno a příjmení – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • e-mail – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • telefon – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • fakturační údaje (IČO, DIČ) – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • adresa – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • datum narození – smlouva, marketing, právní povinnosti

 • číslo bankovního účtu a jiné transakční údaje – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • url adresa webu – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • přihlašovací přístupy k webu, do aplikací a sociálních sítí – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • další informace, které mi poskytnete – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti

 • informace o procházení webu (cookies, IP adresa) – webové stránky, marketing

 Jak dlouho osobní údaje ukládám?

Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu, která je stanovena v právních předpisech či po nezbytnou dobu vzhledem k účelům jejich zpracování. 

Doba zpracování záleží na důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracovávám:

 • smlouva, objednávka – 10 let od skončení smlouvy

 • komunikace – do okamžiku, než komunikace skončí

 • marketing – dokud mám Váš souhlas

 • oprávněný zájem – to je různé a řídím se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky

 • právní povinnosti – to je různé a řídím se při tom právními předpisy

S kým osobní údaje sdílím?

Vaše osobní údaje používám pouze pro výše uvedené účely. Ne vše, však dokážu zvládnout sama. Proto někdy musím v nezbytném rozsahu osobní údaje sdílet s někým, kdo mi s různými technickými věcmi pomáhá.

 • Pro fungování webových stránek využívám službu solidpixels provozovanou společností Breezy s.r.o., IČ: 27733823, sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 163153.

 • Pro provoz e-mailu využívám službu Gmail provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

 • Pro sledování návštěvnosti webu využívám službu Google Analytics provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

 • Při poskytování služeb spolupracuji s Alžbětou Eichlerovou, IČ: 17703662, sídlem Bukovany 102, 779 00 Olomouc, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouce.

 • Při poskytování služeb spolupracuji s Lenkou Byrtusovou, IČ: 06833390, sídlem U Kotelny 423, 330 21 Líně, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nýřany.

 • Pro ukládání dat na cloudu používám službu Google Cloud provozovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

 • Pro vystavování faktur používám službu Vyfakturuj provozovanou společností Redbit s.r.o., IČ: 24197190, sídlem Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 187755.

 • Pro online porady s klienty používám službu Google Meet poskytovanou společností Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Irská republika, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

 • Pro online porady s klienty používám službu Microsoft Teams poskytovanou společností Microsoft Corporation, se sídlem v One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Spojené státy americké.

 • Pro sledování průběhu jednotlivých projektů používám službu Asana poskytovanou společností Asana Inc., sídlem 633 Folsom St., San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké.

 • V zákonem stanovených případech jsem povinna některé osobní údaje předat např. orgánům činným v trestním řízení, soudům či dalším orgánům veřejné moci.

Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?

 • právo na přístup – pokud chcete vědět, zda zpracovávám Vaše osobní údaje, můžete se mě zeptat a získat k nim přístup.

 • právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů – pokud si myslíte, že o Vás zpracovávám nepřesné nebo neúplné osobní údaje, můžete mě požádat o jejich opravu a doplnění.

 • právo na výmaz – pokud mě požádáte, smažu osobní údaje, které již nejsou potřebné, jsou protiprávní, nemám důvody pro jejich zpracování nebo již nemám zákonnou povinnost k jejich zpracování.

 • právo na omezení zpracování – pokud mě požádáte o omezení zpracování, tak Vaše osobní údaje znepřístupním, dočasně odstraním nebo uchovám nebo provedu jiné úkony zpracování.

 • právo na přenositelnost – pokud mě požádáte, předám Vaše osobní údaje třetím subjektům. Vaší žádosti nevyhovím, pokud by byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob.

 • právo vznést námitku – pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů a já neprokážu závažný oprávněný důvod zpracování, který převažuje nad Vašimi právy a svobodami, musím zpracování bezodkladně ukončit.

 • právo na stížnost – pokud budete nespokojeni se zpracováním osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.

 • ookies

Na svých stránkách používám cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají během prohlížení mých webových stránek do Vašeho prohlížeče. Soubory cookies umožňují snadnější využití našich webových stránek a přizpůsobují jejich obsah Vašim preferencím a potřebám.

K užití cookies, které jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování mých webových stránek, nepotřebuji Váš souhlas. K užití všech ostatních volitelných cookies je nutný Váš souhlas, který udělíte zakliknutím konkrétního druhu cookies. Svůj souhlas s užíváním cookies můžete kdykoliv na mých webových stránkách změnit nebo odvolat.

Na svých stránkách používám tyto cookies:

Nutné cookies

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné a bezpečné fungování našich webových stránek. K jejich užívání nepotřebuji Váš souhlas.

Analytické cookies

Tyto cookies mi umožňují sledovat a porozumět, jak užíváte mé webové stránky.

Marketingové cookies

Tyto cookies mi umožňují efektivnější cílení reklamy a její personalizaci podle Vašich preferencí. Tyto textové soubory usnadňují fungování mých webových stránek a pomáhají vyhodnocovat chování jejich návštěvníků.

 

Co ještě potřebujete vědět?

Pokud máte ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište mi na e-mail zdenka@zdenkalinka.cz.

Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

V Praze dne 1. 7. 2023.

Zdeňka Linková